Borås
Närradioförening
Start
Nyheter
Om oss
Tablå
Sända närradio
Våra delföreningar
Lyssna live
Kontakt

Våra delföreningar

Albansk Kultur Center "Migjeni"
Sänder varje onsdag kl 18:00 program på albanska.
För mer information, se Radio Diturias hemsida.

Borås Finska Förening
Sänder varje lördag kl 15:00.
För mer information, se Finska Föreningens hemsida.

Finska Pingstkyrkan
Sänder varje lördag kl 16:30.
För mer information, se Finska Pingstkyrkans hemsida.

Kyrkliga förbundet
Sänder en andakt varje fredag kl 19:30.
För mer information, se Kyrkliga förbundets hemsida.

Lutherska Evangeliförening
€ Vår förening, Lutherska Evangelieförenig för finsktalande i Sverige, riktar sin verksamhet till den finskspråkiga befolkningen i Borås med omnejd.
Vi är en bibeltrogen förening inom den Lutherska kyrkan. Vår förening har verkat i Borås sedan 1957, och har sänt "Evangeliets röst" sedan 1981. €€
De centrala arbetsformerna är 4-5 större mission-och Evangeliesammankomster om året. Missionskretsen samlas varje lördag kl 12.00 Caroli församlingshem, Andrum. Där sjunger vi Sionsharpa, läser bibeln och samtalar, läser texter.m.m. Med den kaffekollekt som vi då samlar in, stöder vi Pastor Vladimir Batuhtin, som jobbar i Lutherska kyrkan i Ingermanland
Programmet Evangeliets röst sänds varje söndag och är ett kristet program med tal och musik. Samt Fredagar 18,00 "Evangeliet med ord och ton." och repriser. Lö.18.30-20.00
För mer information, se vår blogg.

Pingstkyrkan Borås
Sänder sedan 1987 närradiostationen Radio Borås. Vi sänder kristna program på svenska som innehåller musik, intervjuer, förbön, nyheter och mycket mer! Vi sänder idag programmen Concorde, Gudstjänst, Andliga Sånger, Förbönsprogrammet, Nyheter från Israel och Radio full gospel.
För mer information, se Pingstkyrkan Borås hemsida

Radio Sisu Sampo
Sänder varje måndag kl 18:00.
För mer information, se Radio Sisu Sampos hemsida.