Borås>Närradioförening
Start
Nyheter
Om oss
Tabl�
S�nda n�rradio
V�ra delf�reningar
Lyssna live
Kontakt

Bor�s N�rradiof�renings tabl�

M�ndag
09:00 - 11:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
Sanasauna, repris fr�n torsdagen. (S�nder hela �ret, Finska)
18:00 - 18:30 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
(S�nder hela �ret, Finska)
18:30 - 19:30 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
(S�nder hela �ret, Finska)
19:30 - 20:00 Israels V�nner Bor�s
RKK. (S�nder hela �ret, Finska)
20:00 - 21:00 Israels V�nner Bor�s
(S�nder hela �ret, Finska)
21:00 - 22:00 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Concorde - m�t m�nniskor p� livets resa. (S�nder v.2-22 och 34-51, Svenska)
Tisdag
09:00 Regionfullm�ktige
Direkts�ndning som startar med ett inf�rprogram. S�ndningsdagar 2020: 4/2, 21/4, 19/5, 8-9/6, 22/9, 3/11 och 1/12. Svenska

09:00 - 11:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
Majakka, repris. (S�nder hela �ret, Finska)
17:30 - 19:30 Radio Sisu Sampo (R)
Repris fr�n s�ndagen. (S�nder hela �ret, Finska)
19:30 - 20:00 Israels V�nner Bor�s
RKK. (S�nder hela �ret, Finska)
20:00 - 21:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan
(S�nder hela �ret, Finska)
Onsdag
09:00 - 11:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
(S�nder hela �ret, Finska)
11:00 - 13:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
(S�nder hela �ret, Finska)
13:00 - 15:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
Majakka. Repris fr�n l�rdagen. (S�nder hela �ret, Finska)
15:00 - 16:30 Bor�sin Kaiku - Finska F�reningen (R)
Repris fr�n l�rdagen. (S�nder v.3-25 och 34-51, Finska)
18:00 - 19:00 Radio Dituria - Albansk Kultur Center Migjeni
(S�nder v.1-26 och 36-52, Albanska)
19:00 - 20:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan
(S�nder v.1-22 och 36-52, Finska)
Torsdag
09:00 - 11:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
Majakka. Repris fr�n l�rdagen. (S�nder hela �ret, Finska)
18:00 Kommunfullm�ktige
Kommunfullm�ktiges sammantr�desdatum 2020 �r: 23/1, 20/2 (start kl 17), 19/3, 29/4 (start kl 13), 14/5, 17/6, 27/8 och 24/9 (start kl 17), 15/10, 25-26/11 (start kl 9) & 10/12.
Svenska

18:00 - 20:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan
(Utg�r de veckor d� kommunfullm�ktige s�nder). (S�nder hela �ret, Finska)
Fredag
09:00 - 11:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
Majakka, repris. (S�nder hela �ret, Finska)
18:00 - 18:30 Evangeliets R�st - Lutherska Evangelif�reningen
Musikprogram. (S�nder hela �ret, Finska)
18:30 - 19:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Andliga s�nger. (S�nder v.2-22 och 34-51, Svenska)
19:30 - 20:00 N�rradioandakter - Kyrkliga F�rbundet
Andakt. (S�nder v.2-24 och 34-51, Svenska)
20:00 - 20:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Min S�ng. (S�nder v.2-22 och 34-51, Svenska)
20:30 - 21:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
F�rb�nsprogrammet. (S�nder v.2-22 och 34-51, Svenska)
22:00 - 23:00 Hav media
(S�nder hela �ret, Arabiska)
L�rdag
09:00 - 11:00 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan (R)
Sanasauna, repris fr�n torsdagen. (S�nder hela �ret, Finska)
12:00 - 12:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Hj�rtes�ngerna, �nskeprogram. (S�nder hela �ret, Svenska)
12:30 - 14:00 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Gudstj�nsten fr�n Pingstkyrkan. (S�nder hela �ret, Svenska)
14:00 - 14:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s(R)
Min S�ng, repris fr�n fredagen. (S�nder hela �ret, Svenska)
14:30 - 15:00 N�rradioandakter - Kyrkliga F�rbundet (R)
Andakt. Repris fr�n fredagen. (S�nder hela �ret, Svenska)
15:00 - 16:30 Bor�sin Kaiku - Finska F�reningen
(S�nder v.2-24 och 33-50, Finska)
16:30 - 18:30 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan
Majakka. (S�nder hela �ret, Finska)
18:30 - 19:00 Evangeliets R�st - Lutherska Evangelif�reningen (R)
Musikprogram, repris fr�n fredagen. (S�nder hela �ret, Finska)
19:00 - 20:00 Evangeliets R�st - Lutherska Evangelif�reningen (R)
Repris fr�n s�ndagen. (S�nder hela �ret, Finska)
20:00 - 21:00 Multaka Asham
(S�nder hela �ret, arabiska)
21:30 - 23:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Radio full gospel ifr�n G�teborg. (S�nder hela �ret, Svenska)
S�ndag
09:00 - 10:30 Evangeliets R�st - Lutherska Evangelif�reningen
(S�nder hela �ret, Finska)
10:30 - 11:00 Israels V�nner Bor�s
RKK. (S�nder hela �ret, Finska)
11:00 - 12:30 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Direkts�nd gudstj�nst (Tillf�llig s�ndning med anledning av Covid-19 viruset, Svenska)
14:00 - 15:00 Israels V�nner Bor�s
Repris fr�n m�ndagen. (S�nder hela �ret, Finska)
15:00 - 16:30 Hyv�n Sanoman Radio - Finska Pingstkyrkan
Direkts�nd gudstj�nst. (Tillf�llig s�ndning med anledning av Covid-19 viruset, Finska)
17:30 - 19:30 Radio Sisu Sampo
Radio Sisu Sampo. (S�nder hela �ret, Finska)
19:30 - 21:00 Radio Bor�s - Pingstkyrkan i Bor�s
Gudstj�nsten, repris fr�n f�rmiddagen. (Tillf�llig s�ndning med anledning av Covid-19 viruset, Svenska)